Anhörigassistans – Vi hjälper dig

För många personer med ett behov av assistans kan det kännas tryggt med en nära anhörig som assistent. Det är en familjemedlem eller annan släkting som får i uppdrag att sköta om det stöd och den service som man är berättigad till genom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad gör en anhörigassistent?

En anhörigassistent har samma funktion som en personlig assistent. Skillnaden är den relation brukaren och assistenten har. Om en förälder, syskon, barn eller en annan släkting till brukaren får funktionen som personlig assistent så kallas det anhörigassistans. Som anhörig kan man ta hjälp av en assistansanordnare, exempelvis oss på LSS Assistans, för att få hjälp med allt praktiskt kring tjänsten.

Anhörigassistansen innebär sedan att brukaren får stöd och/eller service i vardagen. Det kan vara stöd och hjälp med vardagsbestyr i hemmet eller utanför hemmet. Hur många timmar man får assistans beror på hur behovet ser ut. Det fyller man i när man gör ansökan till Försäkringskassan eller kommunen om att få rätt till personlig assistans. I hemmet kan det handla om att hjälpa till med påklädning, klä av, den personliga hygienen, matlagning, förflyttning, telefonsamtal och så vidare. Utanför hemmet kan den personliga assistansen se väldigt olika ut. Man kan åka på läkar- och tandläkarbesök, åka och handla, motionera eller utöva fritidsintressen som bad, ridning och så vidare. Anhörigassistentens funktion är att vara ett stöd så personen kan få ett så självständigt och fritt liv som möjligt, och utifrån sina förutsättningar få forma sitt liv efter egna önskemål.

Assistansanordnare

P-assistans & omtanke är en flexibel och punktlig assistansanordnare. Vi hjälper dig i processen från att söka stöd och service enligt LSS till när det är dags att ordna med assistansen. Om du önskar en anhörig som assistens så hjälper vi dig självklart med att räta ut frågetecknen kring detta. Vi rekryterar och utbildar personliga assistenter för att du ska få dina individuella behov bemötta och har en övertygelse om att du som LSS berättigad har en förmåga att själv kunna bestämma och styra över ditt behov. Vi ställer oss positiva till att våra kunder väljer anhöriga som anställda personliga assistenter, så kallade anhörigassistenter. Då finns det ofta redan en god relation och en förståelse för individens specifika behov och förutsättningar. En annan fördel är att man som anhörigassistent och brukare får spendera mycket tid tillsammans med någon som står en nära. När en anhörig fungerar som anhörigassistent så behöver arbetstidslagen inte följas på samma sätt som när utomstående personliga assistenter jobbar med en kund.
Som assistansanordnare erbjuder vi dig som kund både juridisk och administrativ hjälp oavsett om du väljer en utomstående assistent eller anhörigassistent.

Hur går man tillväga?

För att få rätt till assistans av en anhörig behöver du först göra en ansökan om beviljad assistans. Ansökan hjälper vi dig med och den skickas sedan till kommunen eller Försäkringskassan bland annat, beroende på hur pass stor omfattning ditt behov består av. Ansökan grundar sig i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilken syftar till att alla medborgare ska ha samma rätt till ett gott liv med möjlighet till så mycket självständighet som möjligt. Att få stöd och hjälp av olika slag är en rättighet för de personer vars handikapp eller funktionsnedsättning försvårar eller hindrar det vardagliga livet. Om du får din ansökan om assistans beviljad kan du sedan välja att ha en nära anhörig som assistent istället för en utomstående, om du upplever att det passar dina önskemål och behov bättre. Vi på P-assistans & omtanke finns med dig hela vägen genom processen och även fortlöpande då frågor och funderingar kan dyka upp.

Vem blir beviljad för rätt till assistans?

De sökande som bedöms vara i behov av assistans får sin ansökan beviljad förutsatt att den är rätt ifylld och relevanta intyg är bifogade. Det är en omfattande utredning som görs innan bedömningen är klar och från att du skickat in din ansökan så tar det i vanliga fall mellan tre och fyra månader innan beslut har fattats. Intyg, exempelvis medicinska intyg eller intyg om diagnoser, bifogad i de fall det är av betydelse. LSS Assistans har stor erfarenhet av ansökningsprocessen och står gärna till förfogande vid frågor och sammanställning av ansökan.

För att beviljas assistans behöver man tillhöra någon av de grupper som LSS verkar för. En grupp är personer som har en utvecklingsstörning, autism eller ett tillstånd som är autismliknande. Den andra gruppen innefattar personer som har begåvningsmässiga funktionshinder av varaktig art. Den tredje och sista gruppen som ryms inom LSS beskrivs som individer vilka har fysiska eller psykiska funktionshinder av annan art än orsakade av vanligt åldrande.

Flexibilitet

För vidare konsultation, kontakta oss

Har du frågor som rör anhörigassistans? Kontakta oss, så bokar vi in ett möte.