Personlig assistans för barn

För oss är det viktigt att du som förälder, vårdnadshavare eller närstående känner dig trygg.

Därför ser vi alltid till barnets bästa i utformningen av den personliga assistansen. Vi arbetar för att assistansen utformas på ett sätt så att barnets växande och frigörelse främjas. Vi tycker också det är viktigt att ge barnet relevant information, lyssna på barnet och ta hänsyn till barnets åsikt i utformningen av den personliga assistansen.

2011 infördes ett särskilt barnperspektiv i LSS-lagstiftningen. Barnperspektivet syftar till att ge barn med personlig assistans möjlighet att utifrån sin ålder och mognad ges en högre grad av delaktighet och medbestämmande i utformningen av sin personliga assistans.

Vem vet vad barnet vill?

Vår grundtanke är att barnets närstående och assistenter är de som är experter på barnet och assistansuppdraget. Vi har utifrån den tanken tagit fram ett arbets- och utbildningsmaterial som är utformat så att barnet, barnets vårdnadshavare och barnets personliga assistenter tillsammans är med och formar den personliga assistansen.

  • Tydligare rollfördelning mellan barnet, vårdnadshavaren och assistenterna
  • En målsättnings- och handlingsplan för barnets utveckling nedtecknas
  • Ökad delaktighet för barnet, där man synliggör vad barnet kan och vill
  • Personliga assistenter med högre kompetens som är anpassad utefter barnets behov
Kontakta oss

Är du världens tröttaste förälder?

Orkar du inte vara bemanningsansvarig, utredare och jurist samtidigt som du ska vara tröstare, kämpe, sagoberättare och familjeförsörjare? Vi vet hur det är och vi vet hur vi kan hjälpa dig. Vi finns för dig som bara vill vara mamma eller pappa. Ni ska kunna fokusera på att vara en familj och låta oss ta hand om resten.

P-assistans & omtanke har personlig assistans särskilt inriktad mot barn och familjer där vi jobbar aktivt med familjeperspektivet. Det gör vi för att vi vet att hela familjen blir påverkad av att leva med assistans. Med det menar vi att de assistanstjänster vi levererar alltid ska vara individanpassade, men de ska också inkludera ett familjeperspektiv. Av den enkla anledningen att det är hela familjen som påverkas när livet inte blir som man hade tänkt. Det är hela familjen som påverkas när samhällsystem inte fungerar, och det är hela familjen som blomstrar när livet vänder tillbaka. Vi vill finnas där vi har möjlighet att göra skillnad och bidra till ett lättare och lugnare liv.                                                                          

Assistans med ett helhetsgrepp

Vårt erbjudande är alltid detsamma: en assistans där vi tar ett helhetsgrepp om situationen och arbetar för att ni som familj ska kunna leva ert liv efter er dröm. Vårt jobb är att göra er personliga assistans så enkel och krångelfri som det bara går – assistansen ska ta minimalt utrymme i ert liv och ge er mer plats att leva!

Assistenter med extra allt

För att det ska vara möjligt krävs också grymma assistenter som verkligen är engagerade i sitt jobb och brinner för att göra skillnad för er. Och vi alltid vill hitta rätt person för just ditt barn. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar. Ska assistenten älska att spela FIFA i timtal? Tycka om att baka kladdkaka eller bygga lego? Kanske är det viktigaste att de gillar att gå på spännande äventyr i vardagen? Då är det viktigt för oss också.

Vi är också noga med att de vi anställer lever P-assistans & omtanke värderingar. Det kan man göra på lite olika sätt, bland annat genom att vara en varm och engagerad medmänniska. Våra assistenter är bärare av vår kultur och tankesätt. För oss handlar vårt arbete om att i första hand göra skillnad för människor som behöver det som mest. Vi är inkännande och engagerade, alltid med hjärtat först. Vårt arbetsgivaransvar tar vi på största allvar och gör alltid vårt yttersta för att våra assistenter ska känna sig trygga och sedda. För om de mår bra kan de också göra sitt bästa för ditt barn.

Det är som en helhetslösning, det bara rullar på – Mamma till Adam

 Smart jobb bakom kulisserna

För att assistansen ska ta så lite utrymme som möjligt i ert liv krävs det att vi jobbar smart bakom kulisserna. Det innebär att vi tar det fulla arbetsgivaransvaret; löpande personal- och löneadministration, rekrytering av assistenter, bemanning av pass, schemaläggning, semesterplanering, arbetsmiljö och utvecklingssamtal. Vi sköter även uppföljning och kvalitetssäkring av din personliga assistans. Dessutom tar vi ansvar för att driva era ansökningar och omprövningar mot kommun och försäkringskassa.

Kort sagt ordnar vi med allt det krångliga. I vår värld är det saker som bara ska flyta på bakom kulisserna och som ni som familj inte ska behöva oroa er för. För att allt ska bli så bra som möjligt har ni även en egen kontaktperson som håller i alla trådar kring assistansen och som ni kan höra av er till när ni behöver.

Men även om du slipper ta ansvar för detaljfrågorna och strukturen när ditt barn har sin assistans hos oss så har barnet självklart huvudrollen när det gäller utformningen av assistansen. Det viktigaste av allt är att vi tillsammans hjälps åt för att ditt barn – och även resten av familjen – ska kunna leva livet fullt ut.

Behöver ni ansöka om personlig assistans?

Har ditt barn ännu inte fått assistans beviljat? För att bedöma om just ditt barn har rätt till assistans behöver ni göra en ansökan om personlig assistans till kommunen eller Försäkringskassan.

Kontakta oss idag för en fri konsultation