Så här blir du kund hos oss

Tre enkla steg för att bli kund

1. Mötet

Vi bestämmer tillsammans en tid för ett möte, antingen hemma hos dig, här på
P-assistans kontor i Malmö eller på annan plats du önskar. P-assistans verkar i hela Sverige. Vi träffas och informerar om företaget, vad vi står för och vad som gör att P-assistans & omtanke skiljer sig från andra assistansbolag.

Vid mötet kan du ställa alla eventuella frågor du har. Vi lyssnar på dina önskemål, vad du vill ha ut av din assistans och vilka förväntningar du har.

2. Ett förslag

Utifrån vårt möte ger vi dig ett förslag på hur din personliga assistans kan se ut hos oss och vilket avtal vi tror skulle passa dig bäst.

3. Vi hjälper dig med det praktiska

När avtalet är tecknat och du har bestämt ett datum där vi blir ny assistansanordnare, hjälper vi dig kring allt det praktiska. Vi hjälper dig att säga upp din tidigare assistansanordnare och vi sköter kontakten med Försäkringskassan eller din hemkommun så att allt går så smidigt och enkelt för dig som möjligt.

Avtal för personlig assistans

P-assistans & omtanke erbjuder två olika assistansavtal  för att skapa valmöjligheter för dig som kund, men också för att vi vet att alla är olika, och vill ha ut olika saker med sin personliga assistans. Det som skiljer de olika avtalen åt är hur du vill använda din assistansersättning.

Oavsett vilket avtal som passar din vardag bäst är grunderbjudandet detsamma, en personlig assistans anpassad efter ditt liv och din vardag.

Vår erfarenhet

Erfarenhet inom personlig assistans 16 år
Erfarenhet som assistansanordnare 11 år
Administrativt arbete 11 år
Anslutna till Kommunal, KFO, Godkända av IVO. 11 år
0
Anställda
0
Nöjda kunder
0
Antal år

Som helkund hos oss

Helkund

Trygghet och full samordning av din personliga assistans

Vill du att vi ska ta hand om det mesta som rör din assistans och dessutom ha tillgång till akut vikarietillsättning dygnet runt? Att vara helkund hos P-assistans & omtanke innebär att vi efter genomgång med dig om vad som är viktigt organiserar, planerar och administrerar hela din personliga assistans. Du har en egen kontaktperson hos P-assistans, som du kan vända dig till med alla frågor som rör den personliga assistansen.

Att vara helkund hos P-assistans & omtanke passar dig som vill vara delaktig i hur du vill ha din assistans utformad, men överlåta arbetsgivaransvar, administration, rekrytering och planering till oss. Du har alltid både en egen kontaktperson och en egen samordnare som också arbetar som personlig assistent hos dig och deltar i arbetsledningen på plats. Vid akuta bemanningsproblem har du dessutom tillgång till vår vikariepool.

Arbetsgivaransvar, administration och planering

Som helkund hos P-assistans & omtanke är du själv med och bestämmer vem du vill ska arbeta hos dig. Vi sköter däremot anställning, utbildning och handledning av dina personliga assistenter. Vi tar även ansvar för schemaläggning och administration kring ekonomi, löner och assistanstimmar.

Egen samordnare i assistentgruppen

Vi på P-assistans & omtanke ser till att det i din assistentgrupp alltid finns en samordnare som arbetsleder det dagliga arbetet tillsammans med dig. Det är en person som har överblick över hela din assistans, förebygger problem som kan uppstå och säkerställer att allt flyter på. En samordnare hos P-assistans får både utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Vikariepool vid akuta bemanningsproblem

Det är viktigt för oss på P-assistans & omtanke att du känner dig trygg i att assistansen fungerar. Därför har du dygnet runt tillgång till vår centrala beredskap inte bara för hantering av akuta arbetsmiljösituationer utan även för att där snabbt få hjälp med akuta vakanser.

Kontinuitet, trygghet och närhet

P-assistans & omtanke strävar efter att vara det stöd i den personliga assistansen som kan förenkla och förbättra din vardag utifrån dina behov och personliga förutsättningar. Lyckas vi med vårt uppdrag ska du som helhetskund också uppleva kontinuitet och trygghet i din assistans. Om du har funderingar, frågor eller synpunkter på vårt arbete finns vi bara ett telefonsamtal bort.

Vad händer sen?

På P-assistans & omtankes kontor finns vi sedan tillgängliga för alla typer av assistansfrågor. Det kan vara frågor kring ditt beslut, rekrytering eller kvaliteten i assistansen.

Vilka assistenter du anställer väljer du själv men vi hjälper dig i hela rekryteringsprocessen. Oavsett om det gäller nyrekrytering eller anställning av assistenter som redan jobbar hos dig.

Arbetsledaren som du utser i din personalgrupp får en ordentlig utbildning innan start av personal.

Vi schemalägger din assistans i ett schema som passar dig och som följer lagar och avtal.

När assistansen kommit igång

Några veckor efter att du blivit kund kommer vi att följa upp för att säkerställa att vi håller en god kvalitet i assistansen och att vi lever upp till dina förväntningar och önskemål.

Som flexkund hos oss

Flexkund

Insyn i ekonomi och aktiv del i den personliga assistansen

Vill du ansvara för rekryteringen av dina egna assistenter, ha insyn i assistansekonomin och delta i lönerevisionsarbetet? Att vara flexkund hos P-assistans & omtanke passar dig som vill ha en anpassad lösning där du tar hand om delar i organisation och arbetsledning utan att själv ha arbetsgivaransvaret för dina assistenter. Du utser tillsammans med oss en personlig assistent som tar del i ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har givetvis en egen kontaktperson hos P-assistans.

Att vara flexkund hos P-assistans & omtanke innebär att du får en flexibel lösning i din assistans som du till stor del styr själv. Vi är arbetsgivare för dina assistenter och ser till att de får grundutbildning, säkerställer arbetsmiljöarbetet via delegation, ger stöd i planeringen och hjälper till med bland annat budget, rekrytering och grundschema. Du själv ansvar för en större del av rekryteringsprocessen.

Arbetsgivaransvar, administration och planering

P-assistans & omtanke är arbetsgivare för dina personliga assistenter, upprättar alla formella dokument som rör anställningen, ansvarar för lönesättning och sköter administration kring ekonomi, löner och redovisning av assistanstimmar. Varje månad redovisar vi hur dina assistanstimmar används och sammanställer en rapportöver hur assistansersättningen använts. Du har efter kostnader för lön till personliga assistenter och administrationsavgift möjlighet att påverka hur resterande del av assistansersättningen fördelas mellan olika kostnadsslag. Du har en egen kontaktperson hos P-assistans och utser tillsammans med oss en personlig assistent som får utökat ansvar för delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Central beredskap vid akuta arbetsmiljösituationer

Det är viktigt för oss på P-assistans & omtanke att du känner dig trygg i att assistansen fungerar. Därför har du tillgång till vår centrala beredskap som finns tillgänglig dygnet runt vid akuta arbetsmiljösituationer.

Delaktighet, flexibilitet i stöd och närhet

P-assistans & omtanke strävar efter att vara det stöd i den personliga assistansen som kan förenkla och förbättra din vardag utifrån dina behov och personliga förutsättningar. Lyckas vi med vårt uppdrag ska du som flexkund uppleva delaktighet och att du får ett anpassat stöd utifrån behov. Om du har funderingar, frågor eller synpunkter på vårt arbete finns vi bara ett telefonsamtal bort

Våra samarbetspartners