Vad betyder personlig assistans för oss?

Trygghet – Kunskap – Livskvalitet – Delaktighet

P-assistans erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Malmö samt övriga Sverige.

Den trygghet som du känner i ditt hem vill vi skall återspeglas i din assistans. Vi ser att när allt flyter på smidigt så tänker man inte på sin assistans. Det kanske är då som det fungerar optimalt. När du behöver hjälp så finns vi där. Allt för att du skall kunna fokusera på det som du gör bäst — att vara du.

Trygghet

Hos oss får du alltid en Personlig kundansvarig som hjälper dig med allt du behöver kring din assistans. Det är alltid gratis för dig att ha kontakt med oss. Vi vill ha dina åsikter, det är just dessa som styr hela vårt arbete. För dig är vi alltid tillgängliga, dygnet runt. Din trygghet är viktigt för oss.
P-assistans erbjuder dig det lilla bolagets värme, igenkännande och familjära atmosfär med stor trygghet.
Vi erbjuder högkvalitativ assistans och värdefull erfarenhet som står till ditt förfogande.

Samarbetet mellan oss skall grundas på förtroende.
Vi ska ha ett långsiktigt samarbete och Du måste känna dig trygg med vårt arbetssätt. Det skall vara lätt att nå oss och beslutsvägarna får inte vara för långa.

Vår jour är öppet dygnet runt för att snarast kunna tillsätta vakanser som kan uppstå, oavsett om ni bor i Malmö eller övriga Sverige

Kunskap

Vi vet hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi på P-assistans hjälper dig med att göra en ansökan så du får rätt beslut efter ditt hjälpbehov, råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga eller dina assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs samt att verkställa beslutet och anordna assistansen krig dig. Alla som jobbar inom P-assistans har tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning.

Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner er trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver. Vi finns därför alltid tillgängliga, även efter kontorstid, alla årets dagar.

Hos oss har du kontakt med kundansvarig som samordnar assistansen kring dig, allt från att rekrytera assistenter, introduktion, schemaläggning och lösa vakanser vid t ex sjukdom hos din ordinarie assistent.

Livskvalitet

Vi lovar att göra allt som står i vår makt för att ge dig de verktyg du behöver för din självständighet. Som kund hos oss vill vi att du ska slippa tänka på annat än hur du bäst lever ditt liv.

Med oss kan du leva som andra. Du har rätten att välja och du har rätt till individuellt anpassad hjälpinsatser.

Vi vet att med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Vår vision är därför att öka livskvalitet för hjälptagare genom att ge den i särklass bästa servicen.

En värdering svarar på frågan om vad som är bra och eftersträvansvärt. De utgör grunden för vad vi tycker är rätt respektive fel. P-assistans värderingar klargör således vad P-assistans som företag tycker är rätt respektive fel. Våra värderingar är grunden för våra normer som i sin tur är grunden för vårt beteende.

Människan kommer alltid att stå i centrum för oss på P-assistans. Alla människor har rätt att synas, höras och respekteras. Med respekt för varandra och varandras olikheter kan vi tillsammans bygga ett varmare samhälle med större gemenskap. Olikheterna är basen för samhällets utveckling. Samhället är här och nu, i varje människa och i varje människas samspel med andra människor. Vi har alla samma skyldigheter och ansvar men också samma rättigheter och möjligheter. Vi ska alltid bemöta alla på det sätt vi själva vill bli bemötta.

Delaktighet

På P-assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin egen betydelse. Kunder, assistenter, anhöriga och kontorsanställda, alla har lika viktiga roller. Vi kan gemensamt förändra det vi vill ska förändras och vi kan bidra till en ökad kunskap och större tolerans, både i stort och smått. Vi kan reagera på orättvisor och missförhållanden. P-assistans har en önskan om att bidra till ett mer integrerat samhälle och så länge vi tror det är möjligt att nå dit, så kan vi klara det, tillsammans.

P-assistans utgörs av mänskliga relationer. De är organisationens själ. Genom att se varje relation som unik och genom att alltid vara lyhörda är vårt mål att visa omtanke i allt vi gör. Vi ser omtanke som en grund för relationsskapande och relationsskapande som en grund för ett bra samarbete.

Låt oss visa dig vägen till bra assistans.

Vår målsättning är att du skakunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina egna villkor. Vi ser möjligheter istället för hinder.
Vi på P-assistans strävar efter att tillhandahålla en individuell helhetslösning för varje kunds personliga behov och önskemål.