Personlig assistans är en lagstadgad rättighet sedan 1994 som ger dig som funktionshindrad rätt att ansöka om personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialförsäkringslagen.

VEM HAR RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS ?

För att du ska ha rätt till personlig assistans krävs att du tillhör någon av följande personkretsar :

• utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
• betydande och bestående funktionsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
• andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsatta som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Är mellan 0 och 65 år gammal.

Det finns ingen lägsta ålder från när du kan ansöka om personlig assistans, däremot måste du ansöka om personlig assistans innan du fyllt 65 år. Du får behålla din assistans även efter 65 års ålder men kan då inte få fler timmar om du skulle behöva det.

 

-Behöver assistans med grundläggande behov minst 20 per vecka.

Som grundläggande behov räknas:
• personlig hygien (ex tvätta sig, gå på toaletten, duscha, borsta tänderna, klippa naglarna, sminka sig och borsta håret)
• måltider (om personen behöver assistans med att få maten och drycken förd till munnen eller behöver hjälp med sondmatning)
• klä av sig och klä på sig
• kommunikation med andra
• annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen och dennes funktionsnedsättning.

Har du väl fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov ska du även beviljas personlig assistans för övriga behov i det dagliga livet som till exempel att förflytta dig, handla, leka, sysselsätta dig, sköta hemmet och träna.

 

Vem beslutar om jag är berättigad till personlig assistans ?

Det är kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om rätten till personlig assistans. Vid grundläggande behov av mindre än 20 timmars assistans i veckan är det kommunen som avgör och när behovet överstiger 20 timmar är det Försäkringskassan som fattar beslutet. En prövning görs för att se om du omfattas av lagen.

 

Privat eller kommunal assistans ?

Du bestämmer själv vem som ska anordna assistansen till dig. Det kan vara ett privat företag, kommunen eller ett kooperativ.

Har du redan valt assistansanordnare men önskar byta? Det är enkelt. Kontakta oss på P-assistans & omtanke på huvud kontoret i Malmö, så löser vi det praktiska åt dig.