Barn och ungdomar som har personlig assistans ska ha samma möjligheter till personlig utveckling, uppväxt och frigörelse i livet som sina jämnåriga kamrater som inte har behov av assistans. Barn och unga ska få sin röster hörda om sin egen personliga assistans.

P-assistans ska i nära samarbete med barnet, barnets familj och assistentgrupp utforma en assistans som är skräddarsydd efter barnets egna behov.

Då barnet växer upp ska ansvaret för den egna assistansen kunna öka efterhand som barnet utvecklas. En tonåring som har personlig assistans ska i större utsträckning kunna styra sin egen personliga assistans, efter vilja och förmåga. Varje barn och ungdom ska kunna känna sig trygg och säker i sin assistanssituation.

De som arbetar som personliga assistenter för barn och ungdomar registerkontrolleras noggrant innan anställning. Kravet på registerkontroll gäller dock inte vårdnadshavare som arbetar som sitt eget barns personliga assistenter.

Föräldrar kan välja att arbeta som personliga assistenter åt sina egna barn, och P-assistans strävar alltid efter ett mycket nära och gott samarbete med barnets familj.

P-assistans utbildar alla dem som arbetar som personliga assistenter åt barn och unga. Föräldrarna till barn med personlig assistans ska ges råd och stöd om assistanssituationen, och de ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar i en liknande situation och ges utbildning i personlig assistans för barn och unga. P-assistans samarbetar med Intressegruppen för assistansberättigade, (IfA), som anordnar specialutformade utbildningar för föräldrar och personliga assistenter till barn.