Projektet IFOKUS IFA

Karin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar” I projektet IFOKUS utvecklar IfA en metod för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande för vuxna assistansberättigade med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. – Metoden ska underlätta kommunikationen mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren, säger Karin Boskovic. Projektet…

Details
asistanskoll_logo

Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden

        Idag startades utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Civilminster Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet säger på DN-debatt att syftet är att starkt begränsa möjligheterna ta ut vinst från välfärdsverksamhet och att eventuella överskott återinvesteras. Ideburna företag ska istället ges större utrymme. Artiklar med samma…

Details
asistanskoll_logo

Miljöpartiet vill ändra assistansbedömningarna

        Ny statistik visar att 10 % av de som tvåårsomprövas förlorar sin assistansersättning och att fler som nyansöker får avslag. Miljöpartiets nya talesperson säger att bedömningarna bör ändras. Han vill även att god man inte ska kunna vara assistent. Statistik från Försäkringskassan: Fler får avslag vid nyansökan Miljöpartiet vill ändra §…

Details
asistanskoll_logo

Kommunal vill ta bort visstidsanställningar- STIL svarar

        Ta bort visstidsanställningar och ge rätt till heltid säger Kommunals Ordförande. Bengt Elmén i STIL svarar att det skulle skada assistansanvändares självbestämmande. Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare” Citat: Den här anställningsformen gör att företaget/brukaren har all makt att bestämma vem som får…

Details
asistanskoll_logo

Utredning om vinstbegränsning

        En ny utredning ska ge förslag på hur man begränsar vinsterna i skola, vård och omsorg, inklusive personlig assistans. Utredningen ska vara klar 1 november 2016. IfA är kritiskt medan Miljöpartiet ser det som nödvändigt. Personlig assistans med i ny utredning om vinster i välfärden Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA, Intressegruppen för…

Details

Nu är det snart dags för P-assistans Julfest

Hej alla P-assistansare.

Nu är det snart dags för vår julfest, som i år kommer att bli av på Bigbowl här i Malmö.

Tid och plats : Torsdag 19/12 – 2013.   kl 17.30

Vi samlas utanför Bigbowl ca: 17.15 och sedan går vi alla in tillsammans.

asistanskoll_logo

Funktionshindrad nekades assistent

SUNDSVALL 28-åringen har betydande behov av hjälp för att klara sitt dagliga liv. Ändå anser inte kommunen att han ska få personlig assistans. Mannen skadades mycket allvarligt i en olycka sommaren 2012 och har vårdats på sjukhus sedan dess. Nu är det dags att flytta hem och 28-åringen har ansökt om att få personlig assistans dygnet…

Details
asistanskoll_logo

Reportage i P1-Kaliber om assistansföretag

I ”Jakten på assistanspengarna” kritiseras oseriös marknadsföring hos assistansföretag. Metoder som tas upp är att ringa direkt hem till funktionshindrade för att värva dessa eller att skänka pengar och resor till den som blir kund eller värvar en kund. I programmet intervjuas assistansberättigade, företrädare för assistansföretag och assistansbranschen, tjänstemän på Försäkringskassan med flera. läs hela intervjun här…

Details
asistanskoll_logo

Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta-TV4 visar i reportaget Avslag till varje pris hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex med VD:n Jonas Reinholdsson pekas ut särskilt. I reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs på KommunLex där VD:n Jonas Reinholdsson i en raljerande ton visar hur man nekar exempelvis dubbelassistans vid…

Details
KFO-logo

Nytt kollektivavtal Kommunal – KFO

KFO har den 28 juni 2013 träffat avtal med Kommunal om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområdet personlig assistans för perioden 1 augusti 2013 – 31 augusti 2016. Avtalet innebär bland annat ett löneutrymme för individuell fördelning om lägst 500 kr för 2013, 550 kr för 2014 och 650 kr för 2015 per heltidsanställd och…

Details