Projektet IFOKUS IFA

Karin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar” I projektet IFOKUS utvecklar IfA en metod för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande för vuxna assistansberättigade med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. – Metoden ska underlätta kommunikationen mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren, säger Karin Boskovic. Projektet…

Details
asistanskoll_logo

Assistans med i ny utredning om vinster i välfärden

        Idag startades utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Civilminster Ardalan Shekarabi och Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet säger på DN-debatt att syftet är att starkt begränsa möjligheterna ta ut vinst från välfärdsverksamhet och att eventuella överskott återinvesteras. Ideburna företag ska istället ges större utrymme. Artiklar med samma…

Details
asistanskoll_logo

Miljöpartiet vill ändra assistansbedömningarna

        Ny statistik visar att 10 % av de som tvåårsomprövas förlorar sin assistansersättning och att fler som nyansöker får avslag. Miljöpartiets nya talesperson säger att bedömningarna bör ändras. Han vill även att god man inte ska kunna vara assistent. Statistik från Försäkringskassan: Fler får avslag vid nyansökan Miljöpartiet vill ändra §…

Details
asistanskoll_logo

Kommunal vill ta bort visstidsanställningar- STIL svarar

        Ta bort visstidsanställningar och ge rätt till heltid säger Kommunals Ordförande. Bengt Elmén i STIL svarar att det skulle skada assistansanvändares självbestämmande. Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare” Citat: Den här anställningsformen gör att företaget/brukaren har all makt att bestämma vem som får…

Details
asistanskoll_logo

Utredning om vinstbegränsning

        En ny utredning ska ge förslag på hur man begränsar vinsterna i skola, vård och omsorg, inklusive personlig assistans. Utredningen ska vara klar 1 november 2016. IfA är kritiskt medan Miljöpartiet ser det som nödvändigt. Personlig assistans med i ny utredning om vinster i välfärden Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA, Intressegruppen för…

Details