Miljöpartiet vill ändra assistansbedömningarna

        Ny statistik visar att 10 % av de som tvåårsomprövas förlorar sin assistansersättning och att fler som nyansöker får avslag. Miljöpartiets nya talesperson säger att bedömningarna bör ändras. Han vill även att god man inte ska kunna vara assistent. Statistik från Försäkringskassan: Fler får avslag vid nyansökan Miljöpartiet vill ändra §…

Kommunal vill ta bort visstidsanställningar- STIL svarar

        Ta bort visstidsanställningar och ge rätt till heltid säger Kommunals Ordförande. Bengt Elmén i STIL svarar att det skulle skada assistansanvändares självbestämmande. Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare” Citat: Den här anställningsformen gör att företaget/brukaren har all makt att bestämma vem som får…