Thomas Hammarberg kritiserar hårdare bedömningar av assistansersättning

Thomas Hammarberg – “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter” Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande. Europarådets rekommendationer om personlig assistans. Thomas…

Funktionshindrad nekades assistent

SUNDSVALL 28-åringen har betydande behov av hjälp för att klara sitt dagliga liv. Ändå anser inte kommunen att han ska få personlig assistans. Mannen skadades mycket allvarligt i en olycka sommaren 2012 och har vårdats på sjukhus sedan dess. Nu är det dags att flytta hem och 28-åringen har ansökt om att få personlig assistans dygnet…

Reportage i P1-Kaliber om assistansföretag

I ”Jakten på assistanspengarna” kritiseras oseriös marknadsföring hos assistansföretag. Metoder som tas upp är att ringa direkt hem till funktionshindrade för att värva dessa eller att skänka pengar och resor till den som blir kund eller värvar en kund. I programmet intervjuas assistansberättigade, företrädare för assistansföretag och assistansbranschen, tjänstemän på Försäkringskassan med flera. läs hela intervjun här…

Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta-TV4 visar i reportaget Avslag till varje pris hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex med VD:n Jonas Reinholdsson pekas ut särskilt. I reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs på KommunLex där VD:n Jonas Reinholdsson i en raljerande ton visar hur man nekar exempelvis dubbelassistans vid…